Về Kế hoạch ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã

Đăng lúc: 12/10/2018 (GMT+7)
100%

Tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới, là tiêu chí có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự nghiệp phát triển của địa phương, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân, cho nên cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là hiện nay, khi chúng ta đang bước những bước tiến cuối cùng để đón nhận xã nông thôn mới.

Sau vụ mùa cùng với các hoạt động kiến thiết nhà cửa, công trình phúc lợi, lại là xã có số lượng chăn nuôi gia súc, gia cầm tương đối lớn so với mặt bằng chung của huyện. Do vậy, thực trạng về vấn đề môi trường ở khu dân cư đang là vấn đề nóng cần giải quyết. Nhất là vấn đề rác thải; nước thải đổ không đúng quy định; vật liệu xây dựng; tình trạng cột trâu bò lấn chiếm lòng lề đường, làm cản trở giao thông, mất mỹ quan môi trường và còn nhiều vấn đề khác gây mất vệ sinh môi trường.

Để giải quyết thực trạng nói trên, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn xây dựng kế hoạch ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã cụ thể như sau:

1. Thời gian: Tổ chức trong 02 ngày, ngày 13, 14/10/2018 (tức là ngày thứ 7 và chủ nhật tuần này). Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

2. Lực lượng tham gia: là toàn thể nhân dân, cơ quan, đơn vị, các làng văn hóa, các tổ chức chính trị.

1.1 Đối với nhân dân đại diện ít nhất một người tham gia, tổng vệ sinh từ trong nhà ra ngõ, vị trí đường trước gia đình mình; quét vôi ve tường rào theo quy định của Ban chỉ đạo Xây dựng NTM; không cột trâu bò, không để súc vật phóng uế ra lòng lề đường.

1.2 Đối với các làng văn hóa, trưởng ban công tác mặt trận có trách nhiệm huy động chi hội ở thôn mình tổng vệ sinh trong và xung quanh khu vực nhà văn hóa; trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa; phát quang cành cây, bụi rậm; khơi thông cống rãnh; nhắc nhở các hộ gia đình không cột trâu bò, để nguyên vật liệu lấn chiếm lòng lề đường; vận động, hướng dẫn hộ gia đình quét vôi ve tường rào.

1.3 Đối với Trạm y tế, 02 nhà trường:

Tổng vệ sinh trong và xung quanh khu vực đơn vị mình; đồng chí trưởng trạm có trách nhiệm phân công nhân viên y tế hướng dẫn các làng văn hóa, nhân dân phân loại rác thải; đồng chí hiệu trưởng nhà trường huy động thầy cô giáo, các em học sinh tổ chức tổng vệ sinh phòng học, sân trường và khu vực phía ngoài xung quanh nhà trường.

1.4 Đối với các đoàn thể chính trị:

Có trách nhiệm vệ sinh tuyến đường đã được phân công; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

1.5 Đối với các nhân đã hợp đồng bảo vệ vệ sinh môi trường tuyến đê trung ương: Chủ động phát quang bụi rậm, thu dọn rác thải ven đê, nhắc nhở các hộ gia đình không được cột trâu bò lên mặt đê, thường xuyên tuần tra phát hiện cá nhân, gia đình vứt rác bừa bãi ra triền đê để nhắc nhở và báo cáo UBND.

1.6 Đối với lực lượng Công an

Có trách nhiệm tuần tra, nhắc nhở nhân dân nghiêm cấm việc cột trâu bò; để nguyên vật liệu ra lòng lề đường; đốt rác thải trên mặt đường bê tông.

Sau khi tổng vệ sinh xong, BCĐ xây dựng NTM đề nghị cán bộ, đảng viên, nhân dân treo cở tổ quốc, cờ đảng; đề nghị mỗi gia đình 01 lá cờ đảng hoặc cờ tổ quốc. Trạm y tế, 02 nhà trường, các làng văn hóa treo cờ tổ quốc và cơ hồng kỳ xung quanh tường rào.

Hành động treo cờ tổ quốc, cờ đảng, cờ hồng kỳ vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày quan trọng của đất nước, của địa phương không chỉ thể hiện lòng tự tôn dân tộc mà nó còn thể hiện tinh thần hồ hởi, phấn khởi trước những sự kiện trọng đại của quê nhà; góp phần hoàn thành thắng lợi chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Trên đây là một số nội dung ra quân tổng vệ sinh trong toàn xã, BCĐ xây dựng NTM đề nghị nhân dân, ban ngành, đoàn thể và các đơn vị thực hiện tốt nội dung thông báo trên.


Về Kế hoạch ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã

Đăng lúc: 12/10/2018 (GMT+7)
100%

Tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới, là tiêu chí có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự nghiệp phát triển của địa phương, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân, cho nên cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là hiện nay, khi chúng ta đang bước những bước tiến cuối cùng để đón nhận xã nông thôn mới.

Sau vụ mùa cùng với các hoạt động kiến thiết nhà cửa, công trình phúc lợi, lại là xã có số lượng chăn nuôi gia súc, gia cầm tương đối lớn so với mặt bằng chung của huyện. Do vậy, thực trạng về vấn đề môi trường ở khu dân cư đang là vấn đề nóng cần giải quyết. Nhất là vấn đề rác thải; nước thải đổ không đúng quy định; vật liệu xây dựng; tình trạng cột trâu bò lấn chiếm lòng lề đường, làm cản trở giao thông, mất mỹ quan môi trường và còn nhiều vấn đề khác gây mất vệ sinh môi trường.

Để giải quyết thực trạng nói trên, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn xây dựng kế hoạch ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã cụ thể như sau:

1. Thời gian: Tổ chức trong 02 ngày, ngày 13, 14/10/2018 (tức là ngày thứ 7 và chủ nhật tuần này). Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

2. Lực lượng tham gia: là toàn thể nhân dân, cơ quan, đơn vị, các làng văn hóa, các tổ chức chính trị.

1.1 Đối với nhân dân đại diện ít nhất một người tham gia, tổng vệ sinh từ trong nhà ra ngõ, vị trí đường trước gia đình mình; quét vôi ve tường rào theo quy định của Ban chỉ đạo Xây dựng NTM; không cột trâu bò, không để súc vật phóng uế ra lòng lề đường.

1.2 Đối với các làng văn hóa, trưởng ban công tác mặt trận có trách nhiệm huy động chi hội ở thôn mình tổng vệ sinh trong và xung quanh khu vực nhà văn hóa; trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa; phát quang cành cây, bụi rậm; khơi thông cống rãnh; nhắc nhở các hộ gia đình không cột trâu bò, để nguyên vật liệu lấn chiếm lòng lề đường; vận động, hướng dẫn hộ gia đình quét vôi ve tường rào.

1.3 Đối với Trạm y tế, 02 nhà trường:

Tổng vệ sinh trong và xung quanh khu vực đơn vị mình; đồng chí trưởng trạm có trách nhiệm phân công nhân viên y tế hướng dẫn các làng văn hóa, nhân dân phân loại rác thải; đồng chí hiệu trưởng nhà trường huy động thầy cô giáo, các em học sinh tổ chức tổng vệ sinh phòng học, sân trường và khu vực phía ngoài xung quanh nhà trường.

1.4 Đối với các đoàn thể chính trị:

Có trách nhiệm vệ sinh tuyến đường đã được phân công; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

1.5 Đối với các nhân đã hợp đồng bảo vệ vệ sinh môi trường tuyến đê trung ương: Chủ động phát quang bụi rậm, thu dọn rác thải ven đê, nhắc nhở các hộ gia đình không được cột trâu bò lên mặt đê, thường xuyên tuần tra phát hiện cá nhân, gia đình vứt rác bừa bãi ra triền đê để nhắc nhở và báo cáo UBND.

1.6 Đối với lực lượng Công an

Có trách nhiệm tuần tra, nhắc nhở nhân dân nghiêm cấm việc cột trâu bò; để nguyên vật liệu ra lòng lề đường; đốt rác thải trên mặt đường bê tông.

Sau khi tổng vệ sinh xong, BCĐ xây dựng NTM đề nghị cán bộ, đảng viên, nhân dân treo cở tổ quốc, cờ đảng; đề nghị mỗi gia đình 01 lá cờ đảng hoặc cờ tổ quốc. Trạm y tế, 02 nhà trường, các làng văn hóa treo cờ tổ quốc và cơ hồng kỳ xung quanh tường rào.

Hành động treo cờ tổ quốc, cờ đảng, cờ hồng kỳ vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày quan trọng của đất nước, của địa phương không chỉ thể hiện lòng tự tôn dân tộc mà nó còn thể hiện tinh thần hồ hởi, phấn khởi trước những sự kiện trọng đại của quê nhà; góp phần hoàn thành thắng lợi chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Trên đây là một số nội dung ra quân tổng vệ sinh trong toàn xã, BCĐ xây dựng NTM đề nghị nhân dân, ban ngành, đoàn thể và các đơn vị thực hiện tốt nội dung thông báo trên.


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT