Thiệu Tân đón đoàn huyện thẩm định 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.

Đăng lúc: 15/10/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 15/10/2018 Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Thiệu Tân đón đoàn công tác của huyện về thẩm định 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Đoàn công tác huyện do ông Lê Xuân Đào – Phó chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn thẩm định, cùng toàn thể trưởng các phòng ban chuyên môn là thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện; văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện và tất cả các thành viên BCĐ xây dựng Nông thôn mới của xã Thiệu Tân

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí của xã và qua kiểm tra thực tế tại cơ sở; đoàn tiến hành lấy ý kiến đánh giá từng tiêu chí từ các phòng chuyên môn. Cuối cùng tổ chức lấy phiếu đánh giá. Theo đó, Thiệu Tân đạt 16/16 phiếu đánh giá của huyện đồng ý phê duyệt xã Thiệu Tân đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Gần 4 giờ làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả ông Lê Xuân Đào - Phó chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa - Trưởng đoàn công tác đã thay mặt đoàn công tác kết luận Hội nghị và ông đánh giá rất cao những thành tích mà Đảng, chính quyền và nhân dân Thiệu Tân đã cố gắng nỗ lực hết mình trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế trong tiêu chí môi trường, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa….mà Thiệu Tân cần quyết liệt khắc phục, bổ sung ngay để hoàn thiện hơn nữa các tiêu chí, chuẩn bị đón đoàn tỉnh về thẩm định trong thời gian sắp tới.

VHTT

Thiệu Tân đón đoàn huyện thẩm định 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.

Đăng lúc: 15/10/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 15/10/2018 Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Thiệu Tân đón đoàn công tác của huyện về thẩm định 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Đoàn công tác huyện do ông Lê Xuân Đào – Phó chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn thẩm định, cùng toàn thể trưởng các phòng ban chuyên môn là thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện; văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện và tất cả các thành viên BCĐ xây dựng Nông thôn mới của xã Thiệu Tân

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí của xã và qua kiểm tra thực tế tại cơ sở; đoàn tiến hành lấy ý kiến đánh giá từng tiêu chí từ các phòng chuyên môn. Cuối cùng tổ chức lấy phiếu đánh giá. Theo đó, Thiệu Tân đạt 16/16 phiếu đánh giá của huyện đồng ý phê duyệt xã Thiệu Tân đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Gần 4 giờ làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả ông Lê Xuân Đào - Phó chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa - Trưởng đoàn công tác đã thay mặt đoàn công tác kết luận Hội nghị và ông đánh giá rất cao những thành tích mà Đảng, chính quyền và nhân dân Thiệu Tân đã cố gắng nỗ lực hết mình trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế trong tiêu chí môi trường, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa….mà Thiệu Tân cần quyết liệt khắc phục, bổ sung ngay để hoàn thiện hơn nữa các tiêu chí, chuẩn bị đón đoàn tỉnh về thẩm định trong thời gian sắp tới.

VHTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT