Đăng lúc 4 năm trước · 1163 lượt xem

Thiệu Tân đón đoàn huyện thẩm định 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.

Sáng ngày 15/10/2018 Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Thiệu Tân đón đoàn công tác của huyện về thẩm định 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Đăng lúc 4 năm trước · 1194 lượt xem
Đăng lúc 4 năm trước · 3385 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước, với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Đăng lúc 4 năm trước · 4991 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT