Theo đơn vị hành chính xã Thiệu Tân sau khi sáp nhập nay còn 3 thôn.

Đăng lúc: 15/10/2018 (GMT+7)
100%

Chủ trương sáp nhập thôn là một chủ trương nhằm sắp xếp, tổ chức bộ máy cho tinh gọn, hoạt động có hiệu quả và huy động tốt hơn các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở tại địa bàn các khu dân cư.

Thiệu Tân là xã thuần nông có diện tích tự nhiên 442,02 ha; số hộ 742 hộ với 2683 nhân khẩu. Theo quy định thôn dưới 200 hộ bắt buộc phải lập đề án sáp nhập thôn đảm bảo tiêu chí 200 hộ trở lên. Qua rà soát Thiệu Tân có 4 thôn chưa đủ tiêu chí 200 hộ trở lên. Vì vậy, xã đã thành lập BCĐ đề án sáp nhập thôn; xây dựng phương án sáp nhập; thực hiện quy trình sáp nhập một cách đồng bộ trên cơ sở bám sát hướng dẫn từ thông tư số 04, thông tư số 09 của Bộ Nội vụ. Tập trung công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể; từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân. Ngay từ khi triển khai hội nghị lần đầu lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập, nhân dân đều thống nhất cao việc sáp nhập.
Phương án sáp nhập thôn của xã là ghép thôn 2 (156 hộ, 525 nhân khẩu, diện tích 41,9 ha) và thôn 5 (138 hộ, 519 nhân khẩu, diện thích 42,7 ha) để thành lập thôn 2. Sau khi thành lập, thôn 2 có 294 hộ, 1.044 nhân khẩu, diện tích 84,6 ha. Ghép thôn 3(112 hộ, 469 nhân khẩu, diện tích 33,5 ha) và thôn 4 (132 hộ, 556 nhân khẩu, diện tích 37,1 ha) để thành lập thôn 3. Sau khi thành lập, thôn 3 có 244 hộ, 1.025 nhân khẩu, diện tích 70,6 ha.
44b7cad98e1f6e41370e.jpg
Ông Trần Đình Quế - Bí thư Đảng bộ xã Thiệu Tân trao quyết định BCH chi ủy thôn 2
Ngày 14/10/2018 thực hiện Nghị quyết số 106 của HĐND tỉnh Thanh Hóa ngày 11 tháng 7 năm 2018 và Quyết định số 3110 của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 17/8/2018. Ban chấp hành đảng ủy xã Thiệu Tân long trọng tổ chức Lễ Công bố thành lập chi bộ và BCH chi ủy thôn 2, thôn 3.
Nhân sự BCH chi ủy thôn 2 gồm các đồng chí:
1. Đồng chí: Hà Kỳ Lân – Bí thư chi bộ;
2. Đồng chí: Đỗ Thị Bình – Phó Bí thư chi bộ;
3. Đồng chí: Đỗ Thị Ngân – Chi ủy.
Nhân sự BCH chi ủy thôn 3 gồm các đồng chí:
1. Đồng chí: Đỗ Khắc Sinh – Bí thư chi bộ;
2. Đồng chí: Đỗ Trọng Phú – Phó Bí thư chi bộ;
3. Đồng chí: Đỗ Thị Hằng – Chi ủy.
Như vậy. hiện nay xã Thiệu Tân từ 5 thôn nay sáp nhập còn 3 thôn với tên gọi thôn 1, thôn 2 và thôn 3.
VHTT

Theo đơn vị hành chính xã Thiệu Tân sau khi sáp nhập nay còn 3 thôn.

Đăng lúc: 15/10/2018 (GMT+7)
100%

Chủ trương sáp nhập thôn là một chủ trương nhằm sắp xếp, tổ chức bộ máy cho tinh gọn, hoạt động có hiệu quả và huy động tốt hơn các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở tại địa bàn các khu dân cư.

Thiệu Tân là xã thuần nông có diện tích tự nhiên 442,02 ha; số hộ 742 hộ với 2683 nhân khẩu. Theo quy định thôn dưới 200 hộ bắt buộc phải lập đề án sáp nhập thôn đảm bảo tiêu chí 200 hộ trở lên. Qua rà soát Thiệu Tân có 4 thôn chưa đủ tiêu chí 200 hộ trở lên. Vì vậy, xã đã thành lập BCĐ đề án sáp nhập thôn; xây dựng phương án sáp nhập; thực hiện quy trình sáp nhập một cách đồng bộ trên cơ sở bám sát hướng dẫn từ thông tư số 04, thông tư số 09 của Bộ Nội vụ. Tập trung công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể; từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân. Ngay từ khi triển khai hội nghị lần đầu lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập, nhân dân đều thống nhất cao việc sáp nhập.
Phương án sáp nhập thôn của xã là ghép thôn 2 (156 hộ, 525 nhân khẩu, diện tích 41,9 ha) và thôn 5 (138 hộ, 519 nhân khẩu, diện thích 42,7 ha) để thành lập thôn 2. Sau khi thành lập, thôn 2 có 294 hộ, 1.044 nhân khẩu, diện tích 84,6 ha. Ghép thôn 3(112 hộ, 469 nhân khẩu, diện tích 33,5 ha) và thôn 4 (132 hộ, 556 nhân khẩu, diện tích 37,1 ha) để thành lập thôn 3. Sau khi thành lập, thôn 3 có 244 hộ, 1.025 nhân khẩu, diện tích 70,6 ha.
44b7cad98e1f6e41370e.jpg
Ông Trần Đình Quế - Bí thư Đảng bộ xã Thiệu Tân trao quyết định BCH chi ủy thôn 2
Ngày 14/10/2018 thực hiện Nghị quyết số 106 của HĐND tỉnh Thanh Hóa ngày 11 tháng 7 năm 2018 và Quyết định số 3110 của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 17/8/2018. Ban chấp hành đảng ủy xã Thiệu Tân long trọng tổ chức Lễ Công bố thành lập chi bộ và BCH chi ủy thôn 2, thôn 3.
Nhân sự BCH chi ủy thôn 2 gồm các đồng chí:
1. Đồng chí: Hà Kỳ Lân – Bí thư chi bộ;
2. Đồng chí: Đỗ Thị Bình – Phó Bí thư chi bộ;
3. Đồng chí: Đỗ Thị Ngân – Chi ủy.
Nhân sự BCH chi ủy thôn 3 gồm các đồng chí:
1. Đồng chí: Đỗ Khắc Sinh – Bí thư chi bộ;
2. Đồng chí: Đỗ Trọng Phú – Phó Bí thư chi bộ;
3. Đồng chí: Đỗ Thị Hằng – Chi ủy.
Như vậy. hiện nay xã Thiệu Tân từ 5 thôn nay sáp nhập còn 3 thôn với tên gọi thôn 1, thôn 2 và thôn 3.
VHTT
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT