Theo đơn vị hành chính xã Thiệu Tân sau khi sáp nhập nay còn 3 thôn.

Đăng lúc: 15/10/2018 (GMT+7)
100%

Chủ trương sáp nhập thôn là một chủ trương nhằm sắp xếp, tổ chức bộ máy cho tinh gọn, hoạt động có hiệu quả và huy động tốt hơn các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở tại địa bàn các khu dân cư.

Theo đơn vị hành chính xã Thiệu Tân sau khi sáp nhập nay còn 3 thôn.

Đăng lúc: 15/10/2018 (GMT+7)
100%

Chủ trương sáp nhập thôn là một chủ trương nhằm sắp xếp, tổ chức bộ máy cho tinh gọn, hoạt động có hiệu quả và huy động tốt hơn các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở tại địa bàn các khu dân cư.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT