XÃ TÂN CHÂU HUYỆN THIỆU HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022

Đăng lúc: 27/10/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 25/10/2022, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Tân Châu phối hợp với Viễn thông viễn Thông Thiệu Hóa – Đông Sơn, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2022. Tham gia buổi tập huấn có đồng chí Vương Văn Tuấn – Giám đốc VNPT Thanh Hóa- Đông sơn, các đồng chí chuyên viên VNPT Thiệu Hóa cùng BCĐ chuyển đổi số của xã, Tổ công nghệ số cộng đồng 9 thôn, đại diện các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã về tham gia buổi tập huấn.

XÃ TÂN CHÂU HUYỆN THIỆU HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022

Sáng ngày 25/10/2022, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Tân Châu phối hợp với Viễn thông viễn Thông Thiệu Hóa – Đông Sơn, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2022. Tham gia buổi tập huấn có đồng chí Vương Văn Tuấn – Giám đốc VNPT Thanh Hóa- Đông sơn, các đồng chí chuyên viên VNPT Thiệu Hóa cùng BCĐ chuyển đổi số của xã, Tổ công nghệ số cộng đồng 9 thôn, đại diện các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã về tham gia buổi tập huấn.

Tham gia hội nghị tập huấn chuyển đổi số có mặt đầy đủ các đồng chí đại diện lãnh đạoĐảng ủy, HĐND,UBND, MTTQ;Trưởng các đoàn thể,cán bộ, công chức, thànhviên Ban chỉ đạo chuyển đổi sốcủa;Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn; Cán bộ phụ trách chuyển đổi số và đại diện các hộ sản xuất kinh doanh có các sản phẩm chủ lực của địa phương về tham dự buổi tập huấn.

Nội dung tập huấn đã được triển khai cơ bảnvềcông tácchuyển đổi số; các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, nhà nước về chuyển đổi số, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích, tínhcấp bách của chuyển đổi số trong các cơ quan, doanh nghiệp, người dân; những tác động tiêu cực của chuyển đổi số,vai trò, trách nhiệm củatổ chứcvà cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số.

Hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cho tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.

Tại hội nghị tập huấn đã được các chuyên viên VNPT Thiệu Hóa triển khai và hướng dẫn các kỹ năng chuyển đổi sốcho cán bộ, công chức;thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi sốcủa;Tổ công nghệ số cộng đồng thôn;trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại địa phương.

Hướng dẫn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên nhóm zalo đạt hiệu quả; Hướng dẫn đăng ký sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Hướng dẫn tổ công nghệ số cộng đồng tham gia khóa bồi dưỡng Phổ cập kỹ năng số cộng đồng và hướng dẫn cài đặt sử dụng kênh Zalo Chuyển đổi số quốc gia để cập nhật các thông tin mới nhất về chuyển đổi số để phổ cập đến người dân cùng tham gia; Hướng dẫn tổ công nghệ số cộng đồng vận động, tuyên truyền doanh nghiệp, hộ kinh doanh có các sản phẩm chủ lực lên sàn thương mại điện tử; Hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán trực tuyến , thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nước, mua bán các phẩm trên sàn thương mại điện tử

Sau ½ ngày tổ chức hội nghị tập huấn, BCĐ xã, Tổ CNS CĐ các thôn, các hộ kinh doanh đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số.

Một lần nữa xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí của VNPT Thiệu Hóa – Đông sơn đã về và tổ chức buổi tập huấn thành công, tốt đẹp.

XÃ TÂN CHÂU HUYỆN THIỆU HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022

Đăng lúc: 27/10/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 25/10/2022, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Tân Châu phối hợp với Viễn thông viễn Thông Thiệu Hóa – Đông Sơn, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2022. Tham gia buổi tập huấn có đồng chí Vương Văn Tuấn – Giám đốc VNPT Thanh Hóa- Đông sơn, các đồng chí chuyên viên VNPT Thiệu Hóa cùng BCĐ chuyển đổi số của xã, Tổ công nghệ số cộng đồng 9 thôn, đại diện các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã về tham gia buổi tập huấn.

XÃ TÂN CHÂU HUYỆN THIỆU HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022

Sáng ngày 25/10/2022, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Tân Châu phối hợp với Viễn thông viễn Thông Thiệu Hóa – Đông Sơn, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2022. Tham gia buổi tập huấn có đồng chí Vương Văn Tuấn – Giám đốc VNPT Thanh Hóa- Đông sơn, các đồng chí chuyên viên VNPT Thiệu Hóa cùng BCĐ chuyển đổi số của xã, Tổ công nghệ số cộng đồng 9 thôn, đại diện các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã về tham gia buổi tập huấn.

Tham gia hội nghị tập huấn chuyển đổi số có mặt đầy đủ các đồng chí đại diện lãnh đạoĐảng ủy, HĐND,UBND, MTTQ;Trưởng các đoàn thể,cán bộ, công chức, thànhviên Ban chỉ đạo chuyển đổi sốcủa;Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn; Cán bộ phụ trách chuyển đổi số và đại diện các hộ sản xuất kinh doanh có các sản phẩm chủ lực của địa phương về tham dự buổi tập huấn.

Nội dung tập huấn đã được triển khai cơ bảnvềcông tácchuyển đổi số; các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, nhà nước về chuyển đổi số, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích, tínhcấp bách của chuyển đổi số trong các cơ quan, doanh nghiệp, người dân; những tác động tiêu cực của chuyển đổi số,vai trò, trách nhiệm củatổ chứcvà cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số.

Hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cho tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.

Tại hội nghị tập huấn đã được các chuyên viên VNPT Thiệu Hóa triển khai và hướng dẫn các kỹ năng chuyển đổi sốcho cán bộ, công chức;thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi sốcủa;Tổ công nghệ số cộng đồng thôn;trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại địa phương.

Hướng dẫn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên nhóm zalo đạt hiệu quả; Hướng dẫn đăng ký sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Hướng dẫn tổ công nghệ số cộng đồng tham gia khóa bồi dưỡng Phổ cập kỹ năng số cộng đồng và hướng dẫn cài đặt sử dụng kênh Zalo Chuyển đổi số quốc gia để cập nhật các thông tin mới nhất về chuyển đổi số để phổ cập đến người dân cùng tham gia; Hướng dẫn tổ công nghệ số cộng đồng vận động, tuyên truyền doanh nghiệp, hộ kinh doanh có các sản phẩm chủ lực lên sàn thương mại điện tử; Hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán trực tuyến , thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nước, mua bán các phẩm trên sàn thương mại điện tử

Sau ½ ngày tổ chức hội nghị tập huấn, BCĐ xã, Tổ CNS CĐ các thôn, các hộ kinh doanh đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số.

Một lần nữa xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí của VNPT Thiệu Hóa – Đông sơn đã về và tổ chức buổi tập huấn thành công, tốt đẹp.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT