THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 4 VỀ ĐIỆN NÔNG THÔN TRONG BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 18/10/2018 (GMT+7)
100%

T/T

Mục đánh giá

Thành phần đánh giá

Nội dung đánh giá

Nhận danhg đánh giá

Mức đánh giá

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1

Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,an toàn( theo qui định tại điều 1, Mục 3.2 và 3.4 )

1

Đường dây trung áp

Đạt

1.1

Dự án đầu tư

Hồ sơ QĐ phê duyệt của cấp có thẩm quyền

Có hồ sơ , có QĐ phê duyệt

Hồ sơ thiết kế

Hồ sơ nghiệm thu

1.2

An toàn điện

Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất trong các chế độ làm việc bình thường của đường dây.

Đến mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư

> 7m

Đạt

Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư

5,5m

Đạt

Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó khăn

4,5m

Đạt

Đến mặt đường ô tô

7m

Đạt

Đến mức nước cao

7,5m

Đạt

Đén bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại

5,5m

Đạt

Đến mức nước cao nhất trên sông hồ thuyền bè không thể qua lại được

2,5m

Đạt

Từ đường dây điện áp 22kv đến đường dây có cấp điện áp thấp hơn

2 m

Đạt

Đến đường dây thông tin

4m

Đạt

Đến mặt đê, đập

6m

Đạt

Chiều rộng hành lang giới hạn bởi 2 mặt thẳng đứng

Khoảng cách từ ngoài cùng về mỗi phía khi dây đẫn ở trạng thái tĩnh

Dây bọc >1,5m

Đạt

Dây trần>3m

Đạt

Biển báo an toàn

Có biển báo cấm biển bóa nguy hiểm ,caanhr bóa, biển chỉ dẫn,biển yêu cầu có kích thước theo qui định

100%

Đạt

1.3

Cung cấp điện

Đảm bảo về nguồn cấp

Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn

Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn

Đạt

Đơn vị vận hành lưới điện cung cấp

Đảm bảo điện áp

Điện áp phía thứ cấp

Không vượt quá 5% điện áp định mức

Đạt

Đơn vị vận hàn quản lý lưới điện cung cấp

1.4

An toàn cho người và vật nuôi

Dây tiếp đất

Dây nối đất ,dây nối từ xà, dây néo ,hoặc dây trung tính đến tiếp địa

Không bị rỉ sắt hoặc đứt ,có nối vào cọc tiếp địa

Đạt

1.5

Kết cấu chịu lực

Cột bê tông

Xcá định mức độ vỡ nức bê tông

Không để hở cốt thép bê tông

Đạt

Độ nghiêng dọc hoặc ngang chiều xuống từ ngọn ,cột

Không nghiêng quas1/150xH

Đạt

H.Chiều cao cột

Cột thép

Xác định các thanh thép và bu lông

Đủ các thanh thép không bị cong,sơn hoặc mạ chống rỉ không bị bong

Đạt

Độ nghiêng dọc hoặc ngang chiều xuống từ ngọn ,cột

Không nghiêng quas1/200xH

Đạt

H.Chiều cao cột

Kết cấu hỗ trợ chịu lực

Dây néo thép, thanh chống

Có bảo vệ chống rỉ theo qui định

Đạt

Móng néo

Được bảo vệ chống sói lở

Đạt

Móng cột

Móng bê tông trụ

Được bảo vệ không bị sói lở

Đạt

Xà giá đỡ

Xà đỡ, néo dây điện

Được bảo vệ chống gỉ không bị vặn cong,vênh,được nối đất theo qui định

Đạt

Gía đỡ và kết cấu khác

Được bảo vệ chống gỉ sắt được nối đất theo qui định

Đạt

1.6

Vận hành

Các qui trình vận hành

Qui trình kiểm tra toàn

Có qui trình đầy đủ

Đạt

Đơn vị quản lý nghành điện

Qui trình sữa chữa khắc phục sự cố

Có qui trình đầy đủ

Đạt

Đơn vị quản lý vận hành lưới điện cung cấp

2

Trạm biến áp phân phối

Đạt

2.1

Hồ sơ pháp lý

Dự án đầu tư

Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩmquyeenf

Có hồ sơ, có quyết định phê duyệt

Đạt

Hồ sơ thiết kế

Đạt

Hồ sơ nghiệm thu

Đạt

2.2

An toàn điện

Khoảng cách giữa phần mạng điện với các bộ phận, công trình xung quanh

Đến 22kv

2,O m

Đạt

Đến 35kv

3,O m

Đạt

Nối đất

Dây nối an toàn,nối đất làm việc và nối đất chống sét

Có đủ các điểm nối dây nối đất không bị gỉ hoặc bị đứt

Đạt

Biển báo an toàn

Biển báo cấm biển báo nguy hiểm, cảnh báo,biển chỉ dẫn,biển báo yêu cầu có kích thước theo qui định

100%

Đạt

2.3

Cung cấp điện

Đảm bảo về nguồn cấp

Dung lượng vận hành trạm theo nhu cầu sử dụng điện

Tổng công suất định mức máy biến áp

Đạt

Đơn vị quản lý vận hành lưới điện cung cấp

Đảm bảo về chất lượng điện

Điện áp phía hạ áp tại đầu ra

Không vượt quá 5%

Đạt

2.4

Vận hành

Mua bán điện

Tỉ lệ công tơ đo đếm điện năng khách hàng còn trong thời gian kiểm định còn nguyên kẹp chì

100%

Đạt

Đơn vị quản lý vận lưới điện cung cấp

Có đồng hồ kiểm tra các thông số vận hành trạm đảm bảo các thông số kỹ thuật đang vận hành

100%

Đạt

Đơn vị quản lý vận lưới điện cung cấp

Thao tác vận hành

Thiết bị đóngng cắt được kiểm tra đủ tiêu chuẩn đóng cắt trước khi thao tác

Có hồ sơ

Đạt

Đơn vị quản lý vận lưới điện cung cấp

2.5

Kết cấu chịu lực bảo vệ

Cột điện

Cột bê tông

Không bị vỡ nứt bê tông để hở cốt thép bên trong

Đạt

Móng cột

Móng bê tông trụ

Được bảo vệ không bị sói lở

Đạt

Gía đỡ thiết bị

Xà đỡ dây néo cột điện

Được bảo vệ choongd gỉ, không bị vặn cong, vênh, được nối đất theo qui đinh

Đạt

Cổng hàng rào bảo vệ trạm

Hàng rào

móng bờ rào không bị sói mòn tường rào không bị bong vữa, thủng lỗ, nứt mạch vữa

Đạt

Cổng

Có cửa, khóa,ngăn được Người và vật nuôi, không bị cong vênh vật liệu bằng thép không bị gỉ sắt

Đạt

3.

Đường dây hạ áp

Đạt

3.1

Hồ sơ pháp lý

Dự án đầu tư

Hồ sơ ,Quyết định phê duyệt cảu cấp có thẩm quyền

Có hồ sơ có quyết định phê duyệt

Đạt

Hồ sơ thiết kế

Đạt

Hồ sơ nghiệm thu

Đạt

3.2

An toàn điện

Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất từ dây dẫn đến mặt đất tự nhiên và các công trình trong các chế độ làm việc bình thường của đường dây

Đến mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư

5,5m

Đạt

Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư

5m

Đạt

Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó đến

4m

Đạt

Đến mặt đường ô tô cấp I II

7m

Đạt

Đến mặt đường ô tô các cấp còn lại

6m

Đạt

Đến mắc cao nhất ở sông hồ,kênh có tàu thuyền qua lại

Tĩnh+1,5m

Đạt

Đến bãi sông sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại

5,5m

Đạt

Đến mức nước cao nhất trên sông hồ kênh mà thuyền bè Người không thể qua lại được

2,5m

Đạt

Đến đường dây thông tin

3m

Đạt

Đến mặt đê, đập

6m

Đạt

Nối đất

Nối đất lập lại cho dây trung tính nối đất võ thiết bị

Không bị đứt hay bị gỉ sắt

Điện trở nối đất với các đường dây đi qua khu vực dân sư có nhiều nhà cây cối cao che chắn, khó có thể bị sét đánh trực tiếp

50w

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

Điện trở nối đất đối với các đường dây đi qua khu vưctrống trãi không có nhà cây cối cao che chắn, khó có thể bị sét đánh trực tiếp

30w

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

Biển báo an toàn

Báo nguy hiểm cảnh báo, biển chỉ dẫn,biển báo yêu cầu có kích thước theo qui định

100%

Đạt

3.3

Chất lượng điện năng

Điện áp

Trong điều kiện bình thường,độ lệch điện áp cho phép so với điện áp danh định của lưới điện và được xác định tại vị trí đặt thiết bị đo đếm điện hoặc tại vị trí khác do hai bên thõa thuận.

Trong khoảng 5%

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố,độ lệch điện áp cho phép

Từ +5% -10%

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

Tần số

Trong điều kiện bình thường,độ lệch tần số hệ thống điện cho phép so với tần số danh định là 50HZ

Trong phạm vi 0,2Hz

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố đơn lẻ độ lệch tần số cho phép là

Trong phạm vi 0,5Hz

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

3.4

Dây dẫn điện

Kiểu đi dây

Đảm bảo an toàn điện

Lắp trên sứ cách điện có xà đỡ sứ, không mắc dây điện trên cây xanh,gá trên mái nhà

Đạt

Kết nối dây

Mối nối phải được nối bằng ống nối ép chặt hoặc bắt sít ốc chắc chắn

Số lượng kẹp 2 bộ

Đạt

An toàn dẫn điện

Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn

Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

An toàn cách điện

Dây trần

Có sứ cách điện trên cột

Đạt

Dây bọc

Dây không nứt rách, có sứ cách điện trên cột

Đạt

Cáp

Được chôn dưới đất hoặc treo có cáp thép chịu lực

Đạt

An toàn cơ học

Dây trần và dây bọc

Dây không bị tướp

Đạt

3.5

Kết cấu chịu lực

Cột diện

Cột bê tông

Không bị vỡ nứt bê tông để hở cốt thép bên trong

Đạt

Cốt thép

Không nghiêng các thanh thép đầy đủ được bảo vệ chống gỉ theo qui định

Đạt

Cột gỗ , tre trên nhánh rẽ vào các hộ gia đình

Cao tối thiểu 5m, đường kính ngọn tối thiểu 80mm được xử lý chống mối mọt

Đạt

Kết cấu hỗ trợ chịu lực

Dây néo thép thanh chống

Có bảo vệ chống gỉ theo qui định

Đạt

Móng néo

Được bảo vệ chống sói lở

Đạt

Móng cột

Móng bê tông trụ

Được bảo vệ không bị sói lở

Đạt

Móng đất

Được bảo vệ không bị sói lở

Đạt

Xà giá đỡ

Xà đỡ, néo dây diện

Được bảo vệ chống gỉ không bị vặn cong,được nối đất theo qui định

Đạt

Gía đỡ và kết cấu khác

Được bảo vệ chống gỉ sắt được nối đất theo qui định

Đạt

3.6

Vận hành

Đường dây

Sơn chỉ rõ tên và mạch trên các vị trí cột

Đạt

Các qui trình vận hành

Quy trình kiểm tra an toàn vận hành

Có sổ theo dõi

Đạt

Quy trình sữa chữa khắc phục sự cố

Có sổ theo dõi

Đạt

Trong mạch điện 3 pha 4 dây

Thiết bị đóng cắt ( áp to mát,cầu dao,cầu chì) đặt trên dây pha

Cắt thiết bị các dây không có điện

Đạt

Trong mạch điện 1 pha 2 dây

áp tô máp ,cầu chì và công tắc đặt trên dây pha

Cắt thiết bị 2 dây không có điện

Đạt

4

Dây dẫn về hộ gia đình và công tơ điện

Đạt

4.1

Dây sau công tơ

Loại dây dẫn về hộ gia đình

Tiết diện dây bọc cách điện hoặc cáp điện phải phù hợp với công suất sử dụng của các hộ sử dụng điện

Dây bọc cách điện, tiết diện tối thiểu 2,5 mm

Đạt

An toàn treo dây dẫn

Khoảng cách từ công tơ về nhà dưới 20m

Có hảm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp

Đạt

Khoảng cách từ công tơ về nhà từ 20m trở lên

Có hảm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp có cột đỡ trung gian

Đạt

Dây dẫn căng vượt đường ô tô

Có hảm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp có dây văng đỡ dây khoảng cách an toàn tới đất kiểm tra theo tiêu chuẩn đường dây hạ áp

Đạt

Cột đỡ trung gian

Loại cột

Gỗ hoặc tre cao 5m đường kính 8omm

Đạt

Bảo vệ an toàn cho cột

Được chôn dưới đất không bị nghiêng, không ảnh hưởng đến việc giao thông qua lại

Đạt

4.2

Công tơ điện

Hợp đồng mua bán điện

Các hộ dân hợp đồng mua bán điện theo giá qui định của Chính Phủ

100%

Đạt

Công tơ điện

Chất lượng

Có kiểm định còn thời hạn được kẹp chì niêm phong

Đạt

Đơn vị quản lý vận hành lưới điện cung cấp

Bảo vệ công tơ

Hòm công tơ

Công tơ được đặt trong hòm treo trên cột điện

Đạt

5

Tỉ lệ hộ dùng điện

Đạt

5.1

Kết nối lưới điện quốc gia

Tỉ lệ hộ dùng điện thường xuyên

Đối với Bắc trung bộ

100%

Đạt

Ngừng , giảm mức cung cấp điện

Thông báo cho khách hàng biết trước thời gian điểm dừng hoặc giảm mức cung cấp điện

5 ngày

Đạt

Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Trong 3 ngày liên tiếp

Đạt

Ngày tháng 8 năm 2018

Người lập TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Bình Nguyễn Quang Sinh

THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 4 VỀ ĐIỆN NÔNG THÔN TRONG BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 18/10/2018 (GMT+7)
100%

T/T

Mục đánh giá

Thành phần đánh giá

Nội dung đánh giá

Nhận danhg đánh giá

Mức đánh giá

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1

Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,an toàn( theo qui định tại điều 1, Mục 3.2 và 3.4 )

1

Đường dây trung áp

Đạt

1.1

Dự án đầu tư

Hồ sơ QĐ phê duyệt của cấp có thẩm quyền

Có hồ sơ , có QĐ phê duyệt

Hồ sơ thiết kế

Hồ sơ nghiệm thu

1.2

An toàn điện

Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất trong các chế độ làm việc bình thường của đường dây.

Đến mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư

> 7m

Đạt

Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư

5,5m

Đạt

Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó khăn

4,5m

Đạt

Đến mặt đường ô tô

7m

Đạt

Đến mức nước cao

7,5m

Đạt

Đén bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại

5,5m

Đạt

Đến mức nước cao nhất trên sông hồ thuyền bè không thể qua lại được

2,5m

Đạt

Từ đường dây điện áp 22kv đến đường dây có cấp điện áp thấp hơn

2 m

Đạt

Đến đường dây thông tin

4m

Đạt

Đến mặt đê, đập

6m

Đạt

Chiều rộng hành lang giới hạn bởi 2 mặt thẳng đứng

Khoảng cách từ ngoài cùng về mỗi phía khi dây đẫn ở trạng thái tĩnh

Dây bọc >1,5m

Đạt

Dây trần>3m

Đạt

Biển báo an toàn

Có biển báo cấm biển bóa nguy hiểm ,caanhr bóa, biển chỉ dẫn,biển yêu cầu có kích thước theo qui định

100%

Đạt

1.3

Cung cấp điện

Đảm bảo về nguồn cấp

Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn

Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn

Đạt

Đơn vị vận hành lưới điện cung cấp

Đảm bảo điện áp

Điện áp phía thứ cấp

Không vượt quá 5% điện áp định mức

Đạt

Đơn vị vận hàn quản lý lưới điện cung cấp

1.4

An toàn cho người và vật nuôi

Dây tiếp đất

Dây nối đất ,dây nối từ xà, dây néo ,hoặc dây trung tính đến tiếp địa

Không bị rỉ sắt hoặc đứt ,có nối vào cọc tiếp địa

Đạt

1.5

Kết cấu chịu lực

Cột bê tông

Xcá định mức độ vỡ nức bê tông

Không để hở cốt thép bê tông

Đạt

Độ nghiêng dọc hoặc ngang chiều xuống từ ngọn ,cột

Không nghiêng quas1/150xH

Đạt

H.Chiều cao cột

Cột thép

Xác định các thanh thép và bu lông

Đủ các thanh thép không bị cong,sơn hoặc mạ chống rỉ không bị bong

Đạt

Độ nghiêng dọc hoặc ngang chiều xuống từ ngọn ,cột

Không nghiêng quas1/200xH

Đạt

H.Chiều cao cột

Kết cấu hỗ trợ chịu lực

Dây néo thép, thanh chống

Có bảo vệ chống rỉ theo qui định

Đạt

Móng néo

Được bảo vệ chống sói lở

Đạt

Móng cột

Móng bê tông trụ

Được bảo vệ không bị sói lở

Đạt

Xà giá đỡ

Xà đỡ, néo dây điện

Được bảo vệ chống gỉ không bị vặn cong,vênh,được nối đất theo qui định

Đạt

Gía đỡ và kết cấu khác

Được bảo vệ chống gỉ sắt được nối đất theo qui định

Đạt

1.6

Vận hành

Các qui trình vận hành

Qui trình kiểm tra toàn

Có qui trình đầy đủ

Đạt

Đơn vị quản lý nghành điện

Qui trình sữa chữa khắc phục sự cố

Có qui trình đầy đủ

Đạt

Đơn vị quản lý vận hành lưới điện cung cấp

2

Trạm biến áp phân phối

Đạt

2.1

Hồ sơ pháp lý

Dự án đầu tư

Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩmquyeenf

Có hồ sơ, có quyết định phê duyệt

Đạt

Hồ sơ thiết kế

Đạt

Hồ sơ nghiệm thu

Đạt

2.2

An toàn điện

Khoảng cách giữa phần mạng điện với các bộ phận, công trình xung quanh

Đến 22kv

2,O m

Đạt

Đến 35kv

3,O m

Đạt

Nối đất

Dây nối an toàn,nối đất làm việc và nối đất chống sét

Có đủ các điểm nối dây nối đất không bị gỉ hoặc bị đứt

Đạt

Biển báo an toàn

Biển báo cấm biển báo nguy hiểm, cảnh báo,biển chỉ dẫn,biển báo yêu cầu có kích thước theo qui định

100%

Đạt

2.3

Cung cấp điện

Đảm bảo về nguồn cấp

Dung lượng vận hành trạm theo nhu cầu sử dụng điện

Tổng công suất định mức máy biến áp

Đạt

Đơn vị quản lý vận hành lưới điện cung cấp

Đảm bảo về chất lượng điện

Điện áp phía hạ áp tại đầu ra

Không vượt quá 5%

Đạt

2.4

Vận hành

Mua bán điện

Tỉ lệ công tơ đo đếm điện năng khách hàng còn trong thời gian kiểm định còn nguyên kẹp chì

100%

Đạt

Đơn vị quản lý vận lưới điện cung cấp

Có đồng hồ kiểm tra các thông số vận hành trạm đảm bảo các thông số kỹ thuật đang vận hành

100%

Đạt

Đơn vị quản lý vận lưới điện cung cấp

Thao tác vận hành

Thiết bị đóngng cắt được kiểm tra đủ tiêu chuẩn đóng cắt trước khi thao tác

Có hồ sơ

Đạt

Đơn vị quản lý vận lưới điện cung cấp

2.5

Kết cấu chịu lực bảo vệ

Cột điện

Cột bê tông

Không bị vỡ nứt bê tông để hở cốt thép bên trong

Đạt

Móng cột

Móng bê tông trụ

Được bảo vệ không bị sói lở

Đạt

Gía đỡ thiết bị

Xà đỡ dây néo cột điện

Được bảo vệ choongd gỉ, không bị vặn cong, vênh, được nối đất theo qui đinh

Đạt

Cổng hàng rào bảo vệ trạm

Hàng rào

móng bờ rào không bị sói mòn tường rào không bị bong vữa, thủng lỗ, nứt mạch vữa

Đạt

Cổng

Có cửa, khóa,ngăn được Người và vật nuôi, không bị cong vênh vật liệu bằng thép không bị gỉ sắt

Đạt

3.

Đường dây hạ áp

Đạt

3.1

Hồ sơ pháp lý

Dự án đầu tư

Hồ sơ ,Quyết định phê duyệt cảu cấp có thẩm quyền

Có hồ sơ có quyết định phê duyệt

Đạt

Hồ sơ thiết kế

Đạt

Hồ sơ nghiệm thu

Đạt

3.2

An toàn điện

Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất từ dây dẫn đến mặt đất tự nhiên và các công trình trong các chế độ làm việc bình thường của đường dây

Đến mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư

5,5m

Đạt

Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư

5m

Đạt

Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó đến

4m

Đạt

Đến mặt đường ô tô cấp I II

7m

Đạt

Đến mặt đường ô tô các cấp còn lại

6m

Đạt

Đến mắc cao nhất ở sông hồ,kênh có tàu thuyền qua lại

Tĩnh+1,5m

Đạt

Đến bãi sông sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại

5,5m

Đạt

Đến mức nước cao nhất trên sông hồ kênh mà thuyền bè Người không thể qua lại được

2,5m

Đạt

Đến đường dây thông tin

3m

Đạt

Đến mặt đê, đập

6m

Đạt

Nối đất

Nối đất lập lại cho dây trung tính nối đất võ thiết bị

Không bị đứt hay bị gỉ sắt

Điện trở nối đất với các đường dây đi qua khu vực dân sư có nhiều nhà cây cối cao che chắn, khó có thể bị sét đánh trực tiếp

50w

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

Điện trở nối đất đối với các đường dây đi qua khu vưctrống trãi không có nhà cây cối cao che chắn, khó có thể bị sét đánh trực tiếp

30w

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

Biển báo an toàn

Báo nguy hiểm cảnh báo, biển chỉ dẫn,biển báo yêu cầu có kích thước theo qui định

100%

Đạt

3.3

Chất lượng điện năng

Điện áp

Trong điều kiện bình thường,độ lệch điện áp cho phép so với điện áp danh định của lưới điện và được xác định tại vị trí đặt thiết bị đo đếm điện hoặc tại vị trí khác do hai bên thõa thuận.

Trong khoảng 5%

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố,độ lệch điện áp cho phép

Từ +5% -10%

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

Tần số

Trong điều kiện bình thường,độ lệch tần số hệ thống điện cho phép so với tần số danh định là 50HZ

Trong phạm vi 0,2Hz

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố đơn lẻ độ lệch tần số cho phép là

Trong phạm vi 0,5Hz

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

3.4

Dây dẫn điện

Kiểu đi dây

Đảm bảo an toàn điện

Lắp trên sứ cách điện có xà đỡ sứ, không mắc dây điện trên cây xanh,gá trên mái nhà

Đạt

Kết nối dây

Mối nối phải được nối bằng ống nối ép chặt hoặc bắt sít ốc chắc chắn

Số lượng kẹp 2 bộ

Đạt

An toàn dẫn điện

Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn

Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn

Đạt

Đơn vị vận hành lưới diện cung cấp

An toàn cách điện

Dây trần

Có sứ cách điện trên cột

Đạt

Dây bọc

Dây không nứt rách, có sứ cách điện trên cột

Đạt

Cáp

Được chôn dưới đất hoặc treo có cáp thép chịu lực

Đạt

An toàn cơ học

Dây trần và dây bọc

Dây không bị tướp

Đạt

3.5

Kết cấu chịu lực

Cột diện

Cột bê tông

Không bị vỡ nứt bê tông để hở cốt thép bên trong

Đạt

Cốt thép

Không nghiêng các thanh thép đầy đủ được bảo vệ chống gỉ theo qui định

Đạt

Cột gỗ , tre trên nhánh rẽ vào các hộ gia đình

Cao tối thiểu 5m, đường kính ngọn tối thiểu 80mm được xử lý chống mối mọt

Đạt

Kết cấu hỗ trợ chịu lực

Dây néo thép thanh chống

Có bảo vệ chống gỉ theo qui định

Đạt

Móng néo

Được bảo vệ chống sói lở

Đạt

Móng cột

Móng bê tông trụ

Được bảo vệ không bị sói lở

Đạt

Móng đất

Được bảo vệ không bị sói lở

Đạt

Xà giá đỡ

Xà đỡ, néo dây diện

Được bảo vệ chống gỉ không bị vặn cong,được nối đất theo qui định

Đạt

Gía đỡ và kết cấu khác

Được bảo vệ chống gỉ sắt được nối đất theo qui định

Đạt

3.6

Vận hành

Đường dây

Sơn chỉ rõ tên và mạch trên các vị trí cột

Đạt

Các qui trình vận hành

Quy trình kiểm tra an toàn vận hành

Có sổ theo dõi

Đạt

Quy trình sữa chữa khắc phục sự cố

Có sổ theo dõi

Đạt

Trong mạch điện 3 pha 4 dây

Thiết bị đóng cắt ( áp to mát,cầu dao,cầu chì) đặt trên dây pha

Cắt thiết bị các dây không có điện

Đạt

Trong mạch điện 1 pha 2 dây

áp tô máp ,cầu chì và công tắc đặt trên dây pha

Cắt thiết bị 2 dây không có điện

Đạt

4

Dây dẫn về hộ gia đình và công tơ điện

Đạt

4.1

Dây sau công tơ

Loại dây dẫn về hộ gia đình

Tiết diện dây bọc cách điện hoặc cáp điện phải phù hợp với công suất sử dụng của các hộ sử dụng điện

Dây bọc cách điện, tiết diện tối thiểu 2,5 mm

Đạt

An toàn treo dây dẫn

Khoảng cách từ công tơ về nhà dưới 20m

Có hảm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp

Đạt

Khoảng cách từ công tơ về nhà từ 20m trở lên

Có hảm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp có cột đỡ trung gian

Đạt

Dây dẫn căng vượt đường ô tô

Có hảm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp có dây văng đỡ dây khoảng cách an toàn tới đất kiểm tra theo tiêu chuẩn đường dây hạ áp

Đạt

Cột đỡ trung gian

Loại cột

Gỗ hoặc tre cao 5m đường kính 8omm

Đạt

Bảo vệ an toàn cho cột

Được chôn dưới đất không bị nghiêng, không ảnh hưởng đến việc giao thông qua lại

Đạt

4.2

Công tơ điện

Hợp đồng mua bán điện

Các hộ dân hợp đồng mua bán điện theo giá qui định của Chính Phủ

100%

Đạt

Công tơ điện

Chất lượng

Có kiểm định còn thời hạn được kẹp chì niêm phong

Đạt

Đơn vị quản lý vận hành lưới điện cung cấp

Bảo vệ công tơ

Hòm công tơ

Công tơ được đặt trong hòm treo trên cột điện

Đạt

5

Tỉ lệ hộ dùng điện

Đạt

5.1

Kết nối lưới điện quốc gia

Tỉ lệ hộ dùng điện thường xuyên

Đối với Bắc trung bộ

100%

Đạt

Ngừng , giảm mức cung cấp điện

Thông báo cho khách hàng biết trước thời gian điểm dừng hoặc giảm mức cung cấp điện

5 ngày

Đạt

Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Trong 3 ngày liên tiếp

Đạt

Ngày tháng 8 năm 2018

Người lập TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Bình Nguyễn Quang Sinh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT