Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022

Đăng lúc: 11/11/2022 (GMT+7)
100%

Tối qua ngày 10/11/2022 tại UBND xã diễn ra Đêm giao lưu văn nghệ dân vũ” Nhằm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) Hội LHPN xã phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tân Châu tổ chức

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022)!

Tối qua ngày 10/11/2022 tại UBND xã diễn ra Đêm giao lưu văn nghệ dân vũ” Nhằm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) Hội LHPN xã phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tân Châu tổ chức

Nhằm ôn lại truyền thống ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022)

Tối ngày 10/11/2022, Hội LHPN xã phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tân Châu tổ chức "Đêm giao lưu văn nghệ dân vũ", đồng thời tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

Về dự đêm giao lưu có các đ/c lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xh, tổ chức xã hội, các vũ công dân vũ là hội viên Hội LHPN xã, cùng đông đảo nhân dân xã Tân Châu đã đến cổ vũ, động viên tạo nên thành công cho đêm giao lưu với tinh thần đoàn kết, vui tươi, phấn khởi.

"ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT

THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG"

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022

Đăng lúc: 11/11/2022 (GMT+7)
100%

Tối qua ngày 10/11/2022 tại UBND xã diễn ra Đêm giao lưu văn nghệ dân vũ” Nhằm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) Hội LHPN xã phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tân Châu tổ chức

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022)!

Tối qua ngày 10/11/2022 tại UBND xã diễn ra Đêm giao lưu văn nghệ dân vũ” Nhằm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) Hội LHPN xã phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tân Châu tổ chức

Nhằm ôn lại truyền thống ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022)

Tối ngày 10/11/2022, Hội LHPN xã phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tân Châu tổ chức "Đêm giao lưu văn nghệ dân vũ", đồng thời tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

Về dự đêm giao lưu có các đ/c lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xh, tổ chức xã hội, các vũ công dân vũ là hội viên Hội LHPN xã, cùng đông đảo nhân dân xã Tân Châu đã đến cổ vũ, động viên tạo nên thành công cho đêm giao lưu với tinh thần đoàn kết, vui tươi, phấn khởi.

"ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT

THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG"

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT