Khuyến học ngày nay

Đăng lúc: 11/10/2018 (GMT+7)
100%

Khuyến họcgiờ đây không còn là một phong trào mà đã thực sự trở thành một đạo lý sống chở che và nuôi dưỡng những tâm hồn, những phận đời, bồi bắp cho truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Và như một mạch ngầm, truyền thống hiếuhọccủa dân tộc Việt Nam, truyền thống tốt đẹp đã làm nên những trang vàng của lịch sử dựng nước, giữ nước và dựng xây đất nước sẽ còn được chảy mãi bởi những tấm gương hiếuhọc, những phong tràokhuyến họcđược sự chung sức, chung lòng của toàn xãhội, đã, đang và sẽ xuất hiện ngày một nhiều trên khắp mọi miền của đất nước.
Hữu Lâm

Khuyến học ngày nay

Đăng lúc: 11/10/2018 (GMT+7)
100%

Khuyến họcgiờ đây không còn là một phong trào mà đã thực sự trở thành một đạo lý sống chở che và nuôi dưỡng những tâm hồn, những phận đời, bồi bắp cho truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Và như một mạch ngầm, truyền thống hiếuhọccủa dân tộc Việt Nam, truyền thống tốt đẹp đã làm nên những trang vàng của lịch sử dựng nước, giữ nước và dựng xây đất nước sẽ còn được chảy mãi bởi những tấm gương hiếuhọc, những phong tràokhuyến họcđược sự chung sức, chung lòng của toàn xãhội, đã, đang và sẽ xuất hiện ngày một nhiều trên khắp mọi miền của đất nước.
Hữu Lâm
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT