Đoàn công tác của huyện về thẩm tra, xét, công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 của hai thôn Đắc Châu 1 và Đắc Châu 2 xã Tân Châu.

Đăng lúc: 26/10/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 18/10/2022 đoàn công tác của huyện đã về thẩm định đánh giá kết quả các tiêu chí trong bộ tiêu chí thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 cho thôn Đắc Châu 1 và thôn Đắc Châu 2 tại xã Tân Châu. Dự và chỉ đạo hội nghị thẩm định ở huyện có đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn huyện Thiệu Hoá, làm trưởng đoàn cùng các thành viên chuyên môn của huyện; phía xã có đồng chí Quản Bá Tào – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng uỷ, cùng toàn thể các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã và 9 Ban phát triển nông thôn cấp thôn.

Tại buổi thẩm định, Đoàn thẩm định Nông thôn mới của huyện đã trực tiếp kiểm tra, rà soát thực tế 15/15 tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành. Đoàn đã khảo sát thực tế cảnh quan môi trường, vườn hộ, đường giao thông, nhà ở dân cư, nhà văn hoá…Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của hai thôn, báo cáo thẩm tra của xã và đánh giá hồ sơ chứng minh, cho thấy cấp uỷ chi bộ thôn đã xác định có mục tiêu, nhiệm vụ, ban hành Nghị quyết sát, đúng với với thực tế của thôn. Trên cơ sở đó Ban phát triển thôn đẩy mạnh tuyền truyền chủ trương xây dựng NTM kiểu mẫu. Với phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, “lấy sức dân để lo cho dân”; khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Sau gần một năm thực hiện 2 thôn đã có những chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực; cải thiện đời sống nhân dân; tình hình an ninh TTATXH ổn định; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước.

Các thành viên chuyên môn trong đoàn đã đánh giá cao với những kết quả mà thôn Đắc Châu 1, thôn Đắc Châu 2 đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay. Cơ bản các thành viên chuyên môn của huyện công nhận kết quả các tiêu chí là: Đạt

Thay mặt cho đoàn thẩm định của huyện đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn huyện Thiệu Hoá đã phát biểu ý kiến. Trước hết đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả mà 02 thôn đã đạt được trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ đơn vị thôn cần khắc phục ngay trong thời gian tới đó là: Thôn Đắc Châu 1, tiếp tục vận động nhân dân lăn sơn một số tuyến đường còn lại, tổ chức trồng thêm hàng rào bằng cây xanh hoặc cây hoa; thôn Đắc Châu 2, làm mái che nhà vệ sinh, nhà để xa, bổ sung một số dụng cụ TDTT ngoài trời cho các lứa tuổi, làm hàng rào lan can ao hồ đảm bảo công tác phòng chống đuối nước và một số hạng mục khác.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc các thành viên trong đoàn thẩm định của huyện đã nhất trí, thống nhất kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 của hai thôn và sẽ tiến hành bỏ phiếu tại huyện.

Thay mặt cho lãnh đạo xã đồng chí Quản Bá Tào – Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND đã cảm ơn các đồng chí trong đoàn công tác thẩm định của huyện, đồng chí tiếp thu toàn bộ các ý kiến mà các thành viên trong đoàn đã góp ý kiến để xã tiếp tục chỉ đạo đơn vị thôn hoàn thiện các tiêu chí theo đúng quy định.

Văn hóa – Thông tin

Đoàn công tác của huyện về thẩm tra, xét, công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 của hai thôn Đắc Châu 1 và Đắc Châu 2 xã Tân Châu.

Đăng lúc: 26/10/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 18/10/2022 đoàn công tác của huyện đã về thẩm định đánh giá kết quả các tiêu chí trong bộ tiêu chí thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 cho thôn Đắc Châu 1 và thôn Đắc Châu 2 tại xã Tân Châu. Dự và chỉ đạo hội nghị thẩm định ở huyện có đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn huyện Thiệu Hoá, làm trưởng đoàn cùng các thành viên chuyên môn của huyện; phía xã có đồng chí Quản Bá Tào – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng uỷ, cùng toàn thể các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã và 9 Ban phát triển nông thôn cấp thôn.

Tại buổi thẩm định, Đoàn thẩm định Nông thôn mới của huyện đã trực tiếp kiểm tra, rà soát thực tế 15/15 tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành. Đoàn đã khảo sát thực tế cảnh quan môi trường, vườn hộ, đường giao thông, nhà ở dân cư, nhà văn hoá…Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của hai thôn, báo cáo thẩm tra của xã và đánh giá hồ sơ chứng minh, cho thấy cấp uỷ chi bộ thôn đã xác định có mục tiêu, nhiệm vụ, ban hành Nghị quyết sát, đúng với với thực tế của thôn. Trên cơ sở đó Ban phát triển thôn đẩy mạnh tuyền truyền chủ trương xây dựng NTM kiểu mẫu. Với phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, “lấy sức dân để lo cho dân”; khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Sau gần một năm thực hiện 2 thôn đã có những chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực; cải thiện đời sống nhân dân; tình hình an ninh TTATXH ổn định; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước.

Các thành viên chuyên môn trong đoàn đã đánh giá cao với những kết quả mà thôn Đắc Châu 1, thôn Đắc Châu 2 đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay. Cơ bản các thành viên chuyên môn của huyện công nhận kết quả các tiêu chí là: Đạt

Thay mặt cho đoàn thẩm định của huyện đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn huyện Thiệu Hoá đã phát biểu ý kiến. Trước hết đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả mà 02 thôn đã đạt được trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ đơn vị thôn cần khắc phục ngay trong thời gian tới đó là: Thôn Đắc Châu 1, tiếp tục vận động nhân dân lăn sơn một số tuyến đường còn lại, tổ chức trồng thêm hàng rào bằng cây xanh hoặc cây hoa; thôn Đắc Châu 2, làm mái che nhà vệ sinh, nhà để xa, bổ sung một số dụng cụ TDTT ngoài trời cho các lứa tuổi, làm hàng rào lan can ao hồ đảm bảo công tác phòng chống đuối nước và một số hạng mục khác.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc các thành viên trong đoàn thẩm định của huyện đã nhất trí, thống nhất kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 của hai thôn và sẽ tiến hành bỏ phiếu tại huyện.

Thay mặt cho lãnh đạo xã đồng chí Quản Bá Tào – Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND đã cảm ơn các đồng chí trong đoàn công tác thẩm định của huyện, đồng chí tiếp thu toàn bộ các ý kiến mà các thành viên trong đoàn đã góp ý kiến để xã tiếp tục chỉ đạo đơn vị thôn hoàn thiện các tiêu chí theo đúng quy định.

Văn hóa – Thông tin

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT