Chánh án TAND Tối cao: “Đặc xá thời gian qua có vẻ làm hơi quá”

Đăng lúc: 11/06/2018 (GMT+7)
100%

Dẫn chứng việc 10 năm đặc xá trên 85 nghìn người, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đồng tình với đánh giá của nhiều đại biểu Quốc hội: “Đặc xá trong thời gian qua có vẻ làm hơi quá”. Hội đồng xét xử để tăng án thêm 6 tháng thì phải họp cân nhắc và chịu trách nhiệm rất lớn, trong khi mỗi đợt đặc xá lên tới khoảng 10.000 người.

Chánh án TAND Tối cao: “Đặc xá thời gian qua có vẻ làm hơi quá”

Đăng lúc: 11/06/2018 (GMT+7)
100%

Dẫn chứng việc 10 năm đặc xá trên 85 nghìn người, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đồng tình với đánh giá của nhiều đại biểu Quốc hội: “Đặc xá trong thời gian qua có vẻ làm hơi quá”. Hội đồng xét xử để tăng án thêm 6 tháng thì phải họp cân nhắc và chịu trách nhiệm rất lớn, trong khi mỗi đợt đặc xá lên tới khoảng 10.000 người.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT