Giải pháp duy trì bền vững tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thiệu Tân.

Đăng lúc: 04/09/2018 (GMT+7)
100%

Trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí 15 về y tế nêu rõ: Để hoàn thành được tiêu chí xây dựng NTM về y tế, Thiệu Tân đã đạt chuẩn quốc gia về y tế cần duy trì, đồng thời nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT đạt từ 85% trở lên; phấn đấu đạt 90% hộ gia đình sử dụng nước sạch và 85% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; không xảy ra hoạt động suy giảm môi trường, chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường...

Thực hiện tiêu chí về y tế trong chương trình xây dựng NTM, những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tuyến y tế cơ sở đã được đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đội ngũ cán bộ thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Hiện nay, trạm có 04 y sỹ và 01 bác sỹ.

Với chức năng của mình Trạm y tế xã nhà thường xuyên có những bài tuyên truyền cũng như buổi trao đổi với người dân về lợi ích cũng như cách thức vận động nhân dân xây dựng mới hoặc cải tạo nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện thói quen vệ sinh an toàn và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ chất lượng nguồn nước, tích cực đề ra các giải pháp đổi mới nội dung và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ chính sách BHYT và nghĩa vụ của người dân trong tham gia BHYT. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo, khả năng sơ cứu và khám, chữa bệnh thông thường được nâng cao. Luôn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Với những giải pháp đồng bộ, hiện tại, trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế mức độ 2. Đến tháng 8-2018 tỷ lệ bao phủ BHYT toàn xã đạt 85,4% trở lên; tỷ lệ trẻ em thấp còi suy dinh dưỡng dưới 10%; duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Kết quả trên góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tiêu chí số 15 về y tế một cách bền vững, ngoài việc tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã đạt, địa phương đang nỗ lực vận động người dân tích cực tham gia BHYT tự nguyện. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BHYT và các chính sách liên quan đến BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống các đài phát thanh,; thông qua các hình thức như pa-nô, khẩu hiệu để người dân hiểu về quyền lợi, trách nhiệm trong việc tham gia BHYT. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, đặc biệt giữa ngành Y tế và ngành GD và ĐT nhằm tạo điều kiện cho học sinh mua và sử dụng ngay thẻ BHYT theo năm học. Tiếp tục củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh của y tế cơ sở, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giải pháp duy trì bền vững tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thiệu Tân.

Đăng lúc: 04/09/2018 (GMT+7)
100%

Trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí 15 về y tế nêu rõ: Để hoàn thành được tiêu chí xây dựng NTM về y tế, Thiệu Tân đã đạt chuẩn quốc gia về y tế cần duy trì, đồng thời nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT đạt từ 85% trở lên; phấn đấu đạt 90% hộ gia đình sử dụng nước sạch và 85% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; không xảy ra hoạt động suy giảm môi trường, chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường...

Thực hiện tiêu chí về y tế trong chương trình xây dựng NTM, những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tuyến y tế cơ sở đã được đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đội ngũ cán bộ thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Hiện nay, trạm có 04 y sỹ và 01 bác sỹ.

Với chức năng của mình Trạm y tế xã nhà thường xuyên có những bài tuyên truyền cũng như buổi trao đổi với người dân về lợi ích cũng như cách thức vận động nhân dân xây dựng mới hoặc cải tạo nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện thói quen vệ sinh an toàn và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ chất lượng nguồn nước, tích cực đề ra các giải pháp đổi mới nội dung và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ chính sách BHYT và nghĩa vụ của người dân trong tham gia BHYT. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo, khả năng sơ cứu và khám, chữa bệnh thông thường được nâng cao. Luôn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Với những giải pháp đồng bộ, hiện tại, trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế mức độ 2. Đến tháng 8-2018 tỷ lệ bao phủ BHYT toàn xã đạt 85,4% trở lên; tỷ lệ trẻ em thấp còi suy dinh dưỡng dưới 10%; duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Kết quả trên góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tiêu chí số 15 về y tế một cách bền vững, ngoài việc tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã đạt, địa phương đang nỗ lực vận động người dân tích cực tham gia BHYT tự nguyện. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BHYT và các chính sách liên quan đến BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống các đài phát thanh,; thông qua các hình thức như pa-nô, khẩu hiệu để người dân hiểu về quyền lợi, trách nhiệm trong việc tham gia BHYT. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, đặc biệt giữa ngành Y tế và ngành GD và ĐT nhằm tạo điều kiện cho học sinh mua và sử dụng ngay thẻ BHYT theo năm học. Tiếp tục củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh của y tế cơ sở, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT