Tuyên truyền về chính sách BHYT

Đăng lúc: 15/09/2022 (GMT+7)
100%

Tuyên truyền những nội dung đổi mới của chính sách BHYT

BÀI TUYÊNTRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

Kính thưa: Các đồng chí cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Mua thẻ BHYT là cách “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”.

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo "chi phí y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, những gia đình không có điều kiện kinh tế là những chi phí hiểm hoạ" và nó có thể khiến cho người dân có điều kiện kinh tế bình thường, thậm chí người dân có điều kiện kinh tế khá giả trở thành người nghèo sau một vài lần điều trị bệnh".

ảnh thẻ bhyt.jpg


Trong những năm qua nhân dân trong xã đã nhận thức được mục đích ý nghĩa của việc tham gia BHYT đã tích cực tham gia mua BHYT, toàn xã đã đạt trên 85% người tham gia BHYT. Tuy nhiên nhiều người thẻ bảo hiểm đã hết hạn sử dụng nhưng chưa đăng ký lại, bên cạnh đó vẫn còn một số cá nhân, gia đình còn xem nhẹ, chủ quan khi nghĩ là sức khỏe đang bình thường nên không mua thẻ BHYT, thực tế đã có một số trường hợp không có BHYT đến khi ốm đau hoặc tai nạn rủi ro đi bệnh viện thì mới đăng ký mua thì quá chậm.

Mức đóng thẻ BHYT hộ tự đóng và hộ trung bình vẫn giữ nguyên mức cũ. Riêng Hộ cận nghèo từ tháng 10/2022 mức đóng thẻ BHYT được nhà nước hỗ trợ 90% chi phí mua BHYT như vậy ngươi chỉ phải đóng 80.460đ/năm và 6.705đ/1 tháng

Thẻ BHYT học sinh lâu nay tham gia với hộ gia đình từ tháng 07 năm 2022 những cháu trong độ tuổi học sinh thì tham gia bhyt tại nhà trường. Hiện nay có một bộ phận học sinh sinh năm

Người dân tham gia BHYT đến tại đại lý thu UBND hoặc các đại lý thu khác trên địa bàn xã để được tư vấn và tham gia BHYT. 2016 đã hết hạn thẻ BHYT trẻ em và hết hạn BHYT tham gia với hộ gia đình trong tháng 9 thì phụ huynh tới trường nộp tiền BHYT học sinh cho các cháu để đảm bảo quyền lợi thẻ nối hạn cho các cháu.

Vì vậy để đảm bảo quyền lợi của nhân dân và để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân.UBND khuyến nghị toàn thể nhân dân tích cực tham gia BHYT.

Tân Châu, ngày 14 tháng 09 năm 2022

NGƯỜI VIẾT BÀI

Lê Thị Vân Anh

Tuyên truyền về chính sách BHYT

Đăng lúc: 15/09/2022 (GMT+7)
100%

Tuyên truyền những nội dung đổi mới của chính sách BHYT

BÀI TUYÊNTRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

Kính thưa: Các đồng chí cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Mua thẻ BHYT là cách “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”.

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo "chi phí y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, những gia đình không có điều kiện kinh tế là những chi phí hiểm hoạ" và nó có thể khiến cho người dân có điều kiện kinh tế bình thường, thậm chí người dân có điều kiện kinh tế khá giả trở thành người nghèo sau một vài lần điều trị bệnh".

ảnh thẻ bhyt.jpg


Trong những năm qua nhân dân trong xã đã nhận thức được mục đích ý nghĩa của việc tham gia BHYT đã tích cực tham gia mua BHYT, toàn xã đã đạt trên 85% người tham gia BHYT. Tuy nhiên nhiều người thẻ bảo hiểm đã hết hạn sử dụng nhưng chưa đăng ký lại, bên cạnh đó vẫn còn một số cá nhân, gia đình còn xem nhẹ, chủ quan khi nghĩ là sức khỏe đang bình thường nên không mua thẻ BHYT, thực tế đã có một số trường hợp không có BHYT đến khi ốm đau hoặc tai nạn rủi ro đi bệnh viện thì mới đăng ký mua thì quá chậm.

Mức đóng thẻ BHYT hộ tự đóng và hộ trung bình vẫn giữ nguyên mức cũ. Riêng Hộ cận nghèo từ tháng 10/2022 mức đóng thẻ BHYT được nhà nước hỗ trợ 90% chi phí mua BHYT như vậy ngươi chỉ phải đóng 80.460đ/năm và 6.705đ/1 tháng

Thẻ BHYT học sinh lâu nay tham gia với hộ gia đình từ tháng 07 năm 2022 những cháu trong độ tuổi học sinh thì tham gia bhyt tại nhà trường. Hiện nay có một bộ phận học sinh sinh năm

Người dân tham gia BHYT đến tại đại lý thu UBND hoặc các đại lý thu khác trên địa bàn xã để được tư vấn và tham gia BHYT. 2016 đã hết hạn thẻ BHYT trẻ em và hết hạn BHYT tham gia với hộ gia đình trong tháng 9 thì phụ huynh tới trường nộp tiền BHYT học sinh cho các cháu để đảm bảo quyền lợi thẻ nối hạn cho các cháu.

Vì vậy để đảm bảo quyền lợi của nhân dân và để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân.UBND khuyến nghị toàn thể nhân dân tích cực tham gia BHYT.

Tân Châu, ngày 14 tháng 09 năm 2022

NGƯỜI VIẾT BÀI

Lê Thị Vân Anh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT