THÔNG BÁO Về việc công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030.

Đăng lúc: 11/11/2022 (GMT+7)
100%

THÔNG BÁO Về việc công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030.

THÔNG BÁO Về việc công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030.

Đăng lúc: 11/11/2022 (GMT+7)
100%

THÔNG BÁO Về việc công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT