xã Tân châu được thành lập mới theo Nghị quyết 786/NQ-UBTVQH 14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở nhập nguyên xã Thiệu Tân và xã Thiệu Châu cũ và đi vào hoạt động từ 01 tháng 12 năm 2019. 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT